Glad sommar!

Ännu ett läsår är över och sommaren är här. Vi på Företagargymnasiet vill passa på att önska en glad och skön sommar, så ses vi till hösten. I augusti återkommer vi, då med mer information bl.a. om den seminarieserie kring verklighetsbaserat och entreprenöriellt lärande vi planerar just nu!

Glad sommar!

Årets projekttävling visar på både skol- och företagsnytta

Årets projekttävling är nu i full gång och de projektgrupper som är vidare i tävlingen är utsedda. 29 april är deadline för att skicka in den färdiga rapporten.

Projekten som genomförs mot olika fadderföretag ska visa på nyttan för företagen vilket tillsammans med planering, genomförande och utvärdering ingår som en del i bedömningen.

Av årets projektplaner kan man utläsa att appar är ett hett område. Inte mindre än 4 projekt handlar om att hjälpa fadderföretagen att utveckla just appar.

En grupp ska göra en undersökning om vad hotellgäster anser att en bra hotellapplikation för smartphones ska innehålla, en annan grupp ska teoretiskt konstruera en app åt ett färg- & tapetföretag. Den appen ska fokusera på att ge inspiration och tips om hur man bäst och enklast utnyttjar företagets produkter.

En tredje grupp jobbar mot ett företag inom förpackningsbranschen och de ska ta fram en app som ska underlätta maskinteknikernas förmedling av servicerapporter samt deras beställningar och en fjärde med att titta på vilka funktioner som bör finnas med i en bankapp för ungdomar.

Närliggande appar är användandet av sociala medier i marknadsföringen och en projektgrupp ska jobba med en lokal ICA-butiks Facebooksida för att öka intresset kring butiken och locka fler kunder att delta i tävlingar och ta del av olika erbjudanden.

En annan grupp samarbetar med ett åkeri och deras projekt handlar om hur företaget ska uppnå en så bra däckekonomi som möjligt. För att komma fram till detta kommer man att utreda däckens hållbarhet, inköpskostnad, miljöpåverkan samt bensinförbrukning.

Att ta hjälp av blivande gymnasieekonomer för att genomföra olika typer av marknadsundersökningar är ett konkret och vanligt sätt att skapa samarbeten mellan skola och näringsliv som är till nytta för båda parter. I årets projekttävling är det flera företag som jobbar med den typen av uppgifter. I ett fall handlar det om att titta på ungdomars inköpsvanor när det gäller böcker i syfte att hjälpa en lokal bokhandlare att bättre kunna konkurrera med internetförsäljning.

Hur påverkas kundnöjdheten av en sportbutiks flytt från ett centralt läge i centrum till en större lokal utanför centrum? Den frågan ska ska en projektgrupp försöka svara på genom att göra en kundundersökning.

I ett annat fall ska man genom en marknadsundersökning försöka hitta svaren på vilken typ av marknadsföring en bilfirma bör använda sig av för att företagets kunder ska bli mer intresserade av företagets erbjudanden. Ett liknande projekt görs mot ett företag som bl a säljer platsmålade kök och som vill utöka sin försäljning till fler delar i Sverige.

15 maj är det dags att kora vinnarna i årets prestigefyllda projekttävling!

 

 

 

Elevseminarium i Stockholm

Måndag – tisdag 22-23 oktober var det dags för höstens elevseminarium. Under två dagar träffades elever från Företagargymnasiet och Handelsgymnasiet på Vandrarhem Zinkensdamm i Stockholm. Först på programmet stod lunch och efter det en liten mingeltävling där deltagarna vid ankomsten, själva hade fått formulera påståenden om sig själva.

Sen var det bara att så snabbt som möjligt försöka para ihop rätt person med rätt påstående. På köpet fick vi alla med oss lite ny kunskap om vad t ex sporten wushu går ut på och att rallylydnad inte utförs med hjälp av en bil utan tillsammans med en hund.

Efter detta stod Karin Svärd Hertel (egen företagare och fd personalchef) för två timmars interaktiv föreläsning. Det blev två intressanta timmar med många frågor kring eget företagande och vilka kompetenser företagen kommer att efterfråga i framtiden.

Läs mer

Besök på Rudbecksskolan i Örebro

Onsdagen 17 oktober var det dags att besöka Rudbecksskolan i Örebro för att träffa lärare, skolledning och elever på Företagargymnasiet.

På Rudbecksskolan erbjuder man både ekonomisk och juridisk inriktning på Ekonomiprogrammet och eleverna (även de som läser juridik) gör 4 större projekt mot sina Fadderföretag. Samtliga elever driver även Ung Företagsamhet i åk 3.

Erfarenheterna eleverna gör via projekten vävs ihop i undervisningen, främst i de olika ekonomiska kurserna, men även i kurser som samhällskunskap, religion och filosofi.

När jag träffar de blivande ekonomistudenterna på Rudbecksgymnasiet så ser de positivt på framtiden!

Läs mer

Besök på Västerhöjdsgymnasiet i Skövde

Måndagen 15 november besökte jag Företagargymnasiets elever på Västerhöjdsgymnasiet i Skövde. Jag fick träffa programansvarig för Ekonomiprogrammet, ansvarig FG-lärare och ett gäng elever i åk 3. I Skövde är det valfritt för ekonomieleverna att välja Företagargymnasiet och man väljer i åk 2. Företagsprojekt i de olika ekonomikurserna är dock något man börjar med redan i åk 1. Totalt gör FG-eleverna 6 st projekt mot sina fadderföretag inklusive sitt projektarbete/gymnasiearbete. Man har en tydlig struktur och teori & praktik vävs ihop genom projekten mot fadderföretagen i samtliga ekonomiska kurser.

Läs mer

Bra norskt exempel på samarbete skola-näringsliv

I den norska tidningen Vestby Avis kan man 20/9 i artikeln Butikksenter under lupen, läsa om fem elever från Businessklassen vid Vestby Vidaregående skole som fick möjligheten att arbeta med ett konkret uppdrag på Butikscentret Norwegian Outlet i Vestby.

Ungdomarna fick under några hektiska morgontimmar uppdraget att utvärdera externa och interna förhållanden, produktplacering, kampanjer, affischer, utmärkelser och mycket mer för att ta reda butikernas villkor.

Uppdraget är ett bra exempel på verklighetsbaserat lärande och på hur skolan och näringslivet kan samarbeta. Samarbetsprojekt som alla tjänar på!

Eleverna får bidra med sina kunskaper, koppla ihop teori och praktik och ser att de kan tillföra konkret nytta till företaget och företaget får hjälp med konkreta uppgifter samt att de får mer kunskap om vad ungdomarna lär sig i skolan.